Doneren/Nalaten

Doneren/Nalaten

Schenken ten behoeve van het onderzoek naar spondylartropathie van de afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie van het UMCG

De afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie van het UMCG verricht belangrijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van reumatologische auto-immuunziekten. Dit onderzoek richt zich onder andere op het optimaliseren van de inzichten en behandeling van spondylartropathieen.

Voor de bekostiging van deze onderzoeken, is onze afdeling bijna volledig afhankelijk van schenkingen en sponsoren. Uw schenking aan de afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie komt altijd volledig ten goede aan vernieuwend onderzoek van de afdeling. Onze afdeling beschikt hiervoor over een eigen referentienummer (KP4903) binnen de Stichting Steunfonds UMCG.

DONEREN

Een donatie aan de afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL21 ABNA 0423 1266 95 t.n.v. Stichting Steunfonds UMCG o.v.v.  KP4903. Vermeld hierbij dat het gaat om het GLAS cohort.

NALATEN

U kunt er ook voor kiezen om middels een testament geld na te laten. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met een notaris of met onze afdeling fondsenwerving. Het is belangrijk dat u de juiste tenaamstelling in uw testament laat opnemen: Stichting Steunfonds UMCG, KvK nummer: 63378949.Daarnaast dient u te vermelden dat het gaat om het GLAS cohort

BELASTINGVOORDELEN

De Stichting Steunfonds UMCG is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is een schenking aan onze afdeling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit is fiscaal aantrekkelijk. Een donatie kan bijvoorbeeld (deels) worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

INFORMATIE

Wilt u meer informatie over schenken? Aarzel niet om contact op te nemen met onze afdeling fondsenwerving voor advies of overleg.
E-mail: steun@umcg.nl
Telefoon: 06-57419797, G.G. (Gerda) Klooster MSc.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op
E-mail: glas-cohort@reuma.umcg.nl
Telefoon: 050-3613432

Universitair Medisch Centrum Groningen

Reumatologie & Klinische Immunologie

www.reumatologiegroningen.nl

NL21 ABNA 0423 1266 95

T.n.v. Stichting Steunfonds UMCG, o.v.v. KP4903