Onderzoek chronische pijn bij axiale SpA

Onderzoek chronische pijn bij axiale SpA

Recent hebben wij een onderzoek gedaan naar chronisch pijn bij patiënten met axSpA. Een korte samenvatting van de resultaten kunt u hier lezen.

Chronische (rug)pijn is één van de belangrijkste symptomen bij patiënten met axiale spondyloarthritis (axSpA) met grote invloed op de kwaliteit van leven. Ondanks de toegenomen medicamenteuze behandelopties gericht op het remmen van ontsteking, houdt bijna 50% van de patiënten chronische (rug)pijn. 

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met chronische pijn sneller en meer pijn ervaren dan gezonde proefpersonen. Het waarnemen van prikkels (gevaarboodschappen) wordt gereguleerd door het centrale zenuwstelsel, welke prikkels kan remmen of juist versterken. Dit proces is verstoord bij mensen met chronische pijn en wordt centrale sensitisatie genoemd (CS). Daarnaast dragen verschillende psychosociale factoren bij aan CS.   

Recent heeft onze onderzoeksgroep aangetoond dat CS bij ongeveer de helft van de patiënten met axSpA aanwezig lijkt te zijn [Kieskamp et al., 2020]. Dit hebben we vastgesteld d.m.v. een vragenlijst (CS Inventory, afgekort als CSI), ontwikkeld bij patiënten met chronisch wijdverspreide pijn. In het huidige onderzoek hebben we de uitkomsten van CSI vergeleken met betrouwbare objectieve pijndrempeltesten (Quantitative Sensory Testing, afgekort als QST) en vragenlijsten die psychosociale factoren meten geassocieerd met CS. Hiermee kunnen we niet alleen vaststellen of CS een rol speelt bij patiënten met axSpA, maar ook of de CSI in de dagelijkse klinische praktijk gebruikt kan worden als een eerste screening naar de aanwezigheid van CS.  

In dit onderzoek hebben we kunnen aantonen dat CS inderdaad een rol speelt bij patiënten met axSpA. De CSI geeft de relatie van CS met psychosociale factoren beter weer dan de relatie van CS met de aanpassingen in het centrale zenuwstelsel gemeten met QST. Alhoewel er aanvullende analyses en onderzoek nodig zijn, kan de CSI gebruikt worden als een eerste screening naar de aanwezigheid CS bij patiënten met axSpA waarbij de focus vooral ligt op CS geassocieerde psychosociale factoren.