Lopende klinische studies

Lopende klinische studies

Het GLAS cohort

In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is in 2004 een prospectief, longitudinaal, observationeel cohort onderzoek gestart, genaamd het ‘Groningen Leeuwarden Axiale Spondyloartritis’ (GLAS) cohort. Dit cohort onderzoek is ingebed in de dagelijkse klinische praktijk. Patiënten worden elke 6 tot 12 maanden op de polikliniek van het UMCG of het MCL gezien door gespecialiseerde reumatologen, verpleegkundig specialisten en/of reumaconsulenten. Patiënten worden behandeld en geëvalueerd volgens de meest recente (inter)nationale richtlijnen. Tijdens de poliklinische bezoeken worden verschillende gegevens verzameld om de ziekte te monitoren, waaronder gegevens over ziekteactiviteit, fysiek functioneren, kwaliteit van leven, pijn, stijfheid, vermoeidheid, mobiliteit van de wervelkolom en ontstekingen van gewrichten en pezen. In het bloed wordt onder andere gekeken naar ontstekingswaarden (CRP en BSE). Tevens worden aspecten van botaanmaak en botafbraak geëvalueerd door middel van röntgenonderzoek en botdichtheidsmetingen. Het GLAS cohort is oorspronkelijk gestart met het includeren van AS patiënten die starten met TNF-α remmers vanwege aanhoudende hoge ziekteactiviteit ondanks behandeling met 279 13 reguliere onstekingsremmers. Sinds 2009 worden alle axiale SpA patiënten geïncludeerd, zowel AS als niet-radiologische axiale SpA patiënten, ongeacht met welke medicatie ze behandeld worden. Het doel van het GLAS cohort is de ziekte nauwkeurig monitoren en meer kennis verkrijgen over het lange termijn beloop van de ziekte tijdens behandeling in de dagelijkse klinische praktijk. Momenteel worden binnen het GLAS cohort meer dan meer dan 700 patiënten gevolgd en daarmee is het GLAS cohort een uniek, groot cohort van axiale SpA patiënten in Noord Nederland.

Trajecten binnen het GLAS cohort:

 • Lange termijn uitkomsten in klinische zorg
  • Ziekte activiteit, extra articulaire manifestaties, fysiek functioneren en activiteit en kwaliteit van leven.
  • Validatie van de axiale SpA SQUASH. De SQUASH is een gevalideerde vragenlijst voor beweging. Met het ook op het toenemende belang van PROMs (patient reported outcome measures) neemt het belang van goede gevalideerde ziekte specifieke vragenlijsten toe. Op dit moment zijn we bezig de SQUASH met een aantal aanpassingen voor axiale SpA te valideren.
 • Lange termijn uitkomsten van bot gerelateerde parameters.
  • Bot formatie: wervel, facet gewrichten en heupen.
  • Bot resorptie: wervel fracturen en botdichtheid.
  • Klinische en biochemische voorspellers van bot- gerelateerde uitkomsten.
  • Lange termijn effecten van bisfosfonaten.
  • Effect op botparameters bij gebruik secukinumab (start 2019)
  • NSAIDs, biologicals, en bisfosfonaten.
   • TNF dal spiegels en antistoffen.
  • Klinische en biochemische voorspellers van respons op behandeling.
   • Verschillen tussen mannen en vrouwen.
   • Huidziekte en axiale SpA.
 • Translationeel onderzoek (T/B cellen).